Bygherrerådgivning

Iflg. Byggelovens § 17 stk. 1 er det den til enhver tid værende ejer, der er ansvarlig for, at bygningen overholder byggelovgivningen. Derfor råder kommunerne ved ansøgning om byggetilladelse altid ejeren til at tilknytte en rådgiver til byggeriet i form af en arkitekt, ingeniør eller lignende for at sikre, at byggeriet lever op til byggelovgivningens mange tekniske bestemmelser til bl.a. konstruktioner, brandforhold, energiforbrug og installationer.

Overvejer du at bygge hus eller lave en tilbygning, vil du ved at tilknytte Meyers Tegnestue være sikker på, at de stadig strengere krav og lovgivning til byggeriet overholdes.

Tegnestuen udfører bygherrerådgivning omfattende følgende arbejdsområder: 

 • Ansøgning om byggetilladelse.
 • Landzonetilladelse.
 • Tilstandsvurderinger.
 • Udarbejdelse af byggeprogram og forstudier.
 • Udarbejdelse af tekniske detailvurderinger.
 • Projektgranskning i hovedprojekter og udbudsmateriale.
 • Bygherrens repræsentant i byggeperioden.
 • Byggeledelse, fagtilsyn og styring af økonomi og tid.
 • Skadesanmeldelse.
 • Registreringer.
 • Skimmelregistrering.
 • Skimmelrådgivning og udbedring af skimmel.
 • Varetager tids- og økonomisk styring på eksterne projekter.
Ultimate Web