Læs om PCB i bygninger her

   
Skimmel i bygninger

I de senere år er skimmel forekomster i bygninger blevet et problem, der rettes stadig mere fokus på - skimmel problemer kan være relevante og betydelige, og de kan være ganske harmløse som en del at de naturlige omgivelser i hverdagen.

Hvorvidt skimmelangreb bør fjernes her og nu, afgøres bedst efter en nærmere besigtigelse af personer med erfaring på området og evt. fulgt op af en biologsk undersøgelse.

På tegnestuen har vi i de seneste år arbejdet med skimmel projekter, fortrinsvis i den almennyttige sektor, i andelsboligforeninger og for private bygningsejere.

En forudsætning for at arbejde seriøst med opgaverne er, at teknikerne har en grundig teoretisk og praktisk viden om årsager til skimmelens fremkomst, eliminering og bortskaffelse med sikkerhed for, at den ikke kommer igen.

For at opnå de rette forudsætninger for at beskæftige sig med problemerne har vi deltaget i følgende kurser:

    Teknologisk Institut - Renovering af bygninger med skimmelvækst.

    Byggecentrum - Håndtering af skimmelsvampe sager.

    Træ Information - Beskyttelse mod klimaet under opførelse og renovering.

    Træ Information - Fugtindhold i materialer og afdækning af konstruktioner ved indbygning.

Vores praktiske erfaringer med skimmel udbedringer har vi opnået som projektansvarlige i konkrete projekter med følgende punkter:

    Lokalisering af skimmelangreb og omfanget.

    Klassificering af skimmelangrebet, herunder typebestemmelse af spore.

    Årsag til skimmelforekomster og udbredelsen.

    Eliminering af skimmelangreb.

    Sikring mod at skimmel vender tilbage.

    Projekt, budgetter og udbud, tilsyn og byggeledelse.

    Genhusning og tilbageflytning.

Efter at have renoveret mere end 75 boliger fordelt på 4 projekter, har vi opnået en bred erfaring i lokalisering og eliminering af skimmelangreb. Det være sig de skjulte angreb og de direkte synlige angreb på vægge, på eller i gulve, installationer, på betonplader, i skabe og badeværelser.Vi tilbyder at bistå med vores særlige kendskab og erfaringer til løsning og gennemførelse af skimmel svampesager, om det drejer sig om større komplekse sager eller blot et godt råd.

 

Ultimate Web