Firmaprofil  -  Meyers Tegnestue ApS

Tegnestuen har over tid og ved løsning af meget varierede opgaver, opbygget en bred erfaring med arkitektarbejdets mange aspekter, fra første skitse til det færdige byggeri.

Vi arbejder i en tæt og tillidsskabende dialog for at nå den optimale løsning.

Meyers Tegnestue er en uafhængig, troværdig og engageret rådgiver med betydelige kompetencer, hvor 35 års erfaring kombineres med impulser og lærdom fra fagets yngre generationer.

Arbejdsopgaverne spænder bredt og er mangfoldige - fra produktionsvirksomheder, let og tung industri, over almennyttige boliger, ældreboliger/centre, børnehaver, bofællesskaber, produktionskøkkener til renoveringer, skimmeludbedring, bygherrerådgivning og registrering, skadeopretning, syn og skøn, enfamiliehuse, tilbygninger og lokalplaner.


Arbejdsområder
 • Arkitektarbejde
 • Totalrådgivning
 • Bygherrerådgivning
 • Planlægning
 • Konsulentarbejde
 • Indeklimasimulering med Bsim
 • Handicapindretning
 • Renovering
 • Skimmeludbedring
 • Syn og skøn
 • Energiberegning

Beskæftiger såvel arkitekter, konstruktører samt administrativt personale.

Ultimate Web